11. 3. 2019
ID: 108999

Společníkem advokátní kanceláře Řezníček & Co. se stal JUDr. Josef Richtr, renomovaný odborník na trestní právo

Zdroj: Řezníček & Co.

Posílením týmu o zkušeného odborníka, který se v oblasti trestního práva pohybuje více než 40 let, rozšířila advokátní kancelář Řezníček & Co. významně svou působnost také do oblasti trestního práva. JUDr. Josef Richtr bude v rámci své nové role advokáta zodpovědný za rozšíření specializace kanceláře do oblasti trestního práva, s cílem poskytnout klientům efektivní obhajobu s využitím bohatých celoživotních profesních zkušeností v tomto oboru.

Richtr

Josef Richtr


Josef Richtr absolvoval v roce 1975 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po složení justičních zkoušek pracoval na prokuratuře a později státním zastupitelství ČR kontinuálně až do roku 2018. Více než 20 let řídil Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích ve funkci okresního státního zástupce.

V období let 2017 až 2018 vykonával jako státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích dozor v trestních věcech, které vyšetřoval policejní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vykonával rovněž pedagogickou činnost na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicvích, kde přednášel základy trestní odpovědnosti dle trestního práva České republiky.

Ve volném čase se věnuje Josef Richtr především rodině, jízdě na kole, tenisu a je vášnivým cestovatelem.Krajinská 281/44
370 01 České Budějovice

Tel.:     +420 386 323 247


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz