22. 10. 2018
ID: 108284

Stálá konference českého práva ve spolupráci s partnery si Vás dovolují pozvat na sympozium Hromadné žaloby

Zdroj: Pražský právnický podzim

Záštitu nad sympoziem převzal JUDr. Miroslav Antl, předseda ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR


14. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.
Vlastenecký sál Karolina
Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město

Sympozium je zařazeno do II. ročníku projektu Stálé konference českého práva
(VII. Pražský právnický podzim)

Záštitu nad projektem převzali

  • Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR
  • Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy
  • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Předmětem sympozia jsou otázky stavu legislativních prací na přípravě zavedení institutu hromadných žalob do českého právního řádu, informace o evropských a zahraničních zdrojích inspirace, objasnění principů hromadné žaloby, přehled a hodnocení předností a rizik navrhovaného konceptu, úvahy o právních, politických a ekonomických dopadech hromadných žalob a další důležité problémy.

O účasti jednáme s představiteli obou komor Parlamentu ČR, Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie ČR, České advokátní komory a dalších profesních právnických organizací, akademických pracovišť a s dalšími odborníky.

Moderuje a projekt Pražského právnického podzimu řídí: JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva


Přihlášku a více informací naleznete >>> zde.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz