6. 3. 2019
ID: 108958

Šťastný posiluje tým LP Legal

Zdroj: LP Legal

Advokátní kancelář LP Legal posílila svůj dosavadní tým o nového advokáta JUDr. Petra Šťastného. Jeho specializací jsou zejména obhajoby v trestním řízení a korporátní agenda.

Petr Šťastný
Petr Šťastný

Petr Šťastný svou profesní dráhu započal v roce 2005 jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky pojišťovacího koncernu Allianz, kde celkem strávil 5 let. Titul doktora práv (JUDr.) získal na Univerzitě Karlově v Praze, na katedře trestního práva, kde se aktuálně věnuje dalšímu doktorskému studijnímu programu (Ph.D.). Petr Šťastný hovoří plynně anglicky a aktivně sportuje.

“Na Petrovi oceňuji především jeho hlubokou specializaci a bohaté zkušenosti z oblasti trestního práva, v rámci něhož úspěšně zastupoval velké množství klientů, a to i v mediálně sledovaných kauzách. Má zažité jak prostředí velké korporace, tak individuální výkon advokacie. V neposlední řadě má též hodnotné manažerské dovednosti,” doplňuje Alice Kubíčková, zakladatelka LP Legal.

Petr Šťastný se stal vedoucím advokátem trestněprávní sekce. Advokátní kancelář LP Legal tedy rozšířila a dále rozšiřuje portfolio svých služeb.