10. 5. 2019
ID: 109345

Třetí ročník obchodněprávního Moot Courtu již zná své vítěze

Zdroj: Eversheds Sutherland Dvořák Hager

V sobotu 4.5.2019 úspěšně proběhlo finálové kolo třetího ročníku obchodněprávního Moot Court DHP organizovaného pro studenty právnických fakult v ČR advokátní kanceláří Eversheds Sutherland Dvořák Hager. Do letošního klání se stejně jako v předchozích ročnících přihlásili studenti napříč všemi právnickými fakultami v ČR. Soutěž organizátoři opět pojali v netradičním duchu, a zprostředkovali tak studentům zcela odlišný koncept od klasických moot courtů, které se pro studenty již pravidelně pořádají na právnických fakultách.

Soutěž neměla předem stanovený jasný scénář, který by účastníky omezoval v samotném průběhu řízení. Právní zástupci z řad studentů tak vedli spor od samého začátku, tedy od podání nabídky právních služeb přes průběžnou komunikaci s klienty, projednávání procesní strategie a postupů, až po jednotlivá podání na soud. Kladně tento koncept hodnotí i vítězky soutěže Dominika Malatincová a Michaela Kurková z Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

„Moot Court DHP nás bavil především tím, že další krok ve vedení sporu byl vždy malinko neočekávaný. Velmi kladně hodnotíme možnost vyzkoušet si samostatně komunikovat s „našim klientem“, s čímž jsme se dosud v žádné soutěži nesetkaly. Soutěžní týmy si na  začátku na základě zadání měly zvolit, za kterou stranu se postaví – žalující nebo žalovaní. Samotný spor se konkretizoval až během soutěže, mohly jsme tedy případ posouvat vlastním směrem a pracovat s ním podle svých představ. Zároveň bylo velmi zajímavé pozorovat protistranu, jakou volí procesní taktiku a strategii. Soudní jednání pak probíhalo v souladu s předchozím postupem obou stran, takže týmy už tušily, co od sebe mohou čekat. Nicméně písemná komunikace se od té ústní značně liší, a tak bylo potřeba pádně argumentovat také v simulované soudní síni,“ uvádí vítězná dvojice, která zastupovala žalovanou stranu.

MOOT COURT

Úvodní kola registrace probíhala formou nabídky právních služeb vybranému klientovi. Studenti si tak mohli vybrat stranu sporu, kterou chtěli v řízení zastupovat. Případ byl založen na reálné kauze a upraven pro potřeby moot courtu. Letošní ročník byl pro studenty sice o něco náročnější, ale o to intenzivnější zkušeností. Předmětem sporu byla smlouva o smlouvě budoucí nájemní.

Finálové simulované řízení probíhalo v sídle advokátní kanceláře u „Rozhodčího soudu Moot Court Eversheds Sutherland“, který se díky invenci soutěžících, kteří uplatnili nárok z předsmluvní odpovědnosti, převlékl do kabátu Okresního soudu v Berouně. Souboj argumentů obou protistran trval více než dvě hodiny. Vítězný tým si domů odnesl finanční odměnu ve výši 10 000,- korun, nabídku pracovní pozice, a v neposlední řadě možnost účastnit se seminářů pořádaných advokátní kanceláří. Další účastníci byli odměněni věcnými cenami.

Motivace organizátorů zprostředkovat studentům cenné zkušenosti z advokátní praxe byla jednoznačná. „Pracovat a potkávat mladé a talentované lidi z oboru je pokaždé příjemnou zkušeností, kterou naše kancelář dlouhodobě podporuje,“ uvádí Jan Krampera, partner kanceláře a vedoucí litigačního oddělení Eversheds Sutherland Dvořák Hager, a dodává, že právě „Náš moot court je koncepčně odlišný od ostatních soutěží podobného typu, neboť dává účastníkům absolutní volnost ve volbě procesní strategie, a dokáže tak studentům přiblížit zkušenost z reálné advokátní praxe, která je mnohdy složitější, než se během studia může vypadat.“

To potvrzuje i spoluorganizátorka soutěže Paulína Machačová z Eversheds Sutherland Dvořák Hager: „Během procesu si studenti vyzkouší, jak vypadá práce pro klienta, a to od podání nabídky jejich právních služeb, přes komunikaci s klientem a tvorbu procesní strategie až po zastupování klienta na soudním jednání. Soutěž tak prověří jejich teoretické znalosti, ale zároveň jim ukáže, jak důležitý je praktický přístup při řešení problémů i schopnost advokáta komunikovat s klientem.“

Co je MOOT COURT EVERSHEDS SUTHERLAND?

Simulovaný soudní proces z obchodního práva určený pro studenty právnických fakult.

Cílem simulovaného procesu je přiblížit studentům zkušenost se zastupováním klientů v soudním řízení, a to jak ve fázi jednání před soudem, tak i ve fázi přípravné (včetně komunikace s klientem a přípravy procesní strategie).

V soutěži je kladen důraz nejenom na teoretické znalosti, ale také na praktický přístup při řešení problémů a na schopnost komunikovat při vedení sporu s klientem.

Více o letošním případu najdete na www.eversheds-sutherland.cz


Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.:       +420 255 706 514
e-mail:    ivana.izakova@eversheds-sutherland.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz