11. 4. 2019
ID: 109177

Zpráva o workshopu: Compliance a ochrana osobních údajů

Zdroj: Compliance a ochrana osobních údajů

Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Českou compliance asociací a advokátní kanceláří Pierstone uspořádali dne 5. 4. 2019 workshop na téma Compliance a ochrana osobních údajů.

Workshop byl zaměřen na otázky ochrany soukromí zaměstnanců v kontextu compliance management systémů, interních auditů a specificky whistleblowingu. Účastnící workshopu debatovali mimo jiné o právním základu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých opatření compliance management systémů, přípustném rozsahu zpracování osobních údajů, sdílení informací v rámci koncernů a době uchovávání dokumentace.

Compliance a ochrana osobních údajů

Workshop vedl za Spolek pro ochranu osobních údajů pan Vladan Rámiš, za Českou compliance asociaci pan Vladimír Valenta a za advokátní kancelář Pierstone se na semináři podíleli Jana Pattynová a Dominik Vítek.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz