27. 1. 2012
ID: 80283upozornění pro uživatele

Deset nejlepších představitelů českého práva převezme cenu Právník roku 2011

V brněnském Bobycentru se dnes večer uskuteční slavnostní galavečer, během kterého deset právníků převezme skleněnou plastiku se sv. Yvem a titul Právník roku 2011. Sedmý ročník prestižní celojustiční soutěže Právník roku uspořádaly společnost epravo.cz a Česká advokátní komora. Záštitu nad soutěží letos poprvé převzal předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas a tradičně i Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

Pro letošní soutěžní ročník bylo stanoveno celkem deset kategorií, které v průběhu slavnostního večera vyhlásíme: občanské právo, trestní právo, obchodní právo, správní právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví, lidská práva a právo ústavní, pro bono, talent roku a právnická síň slávy. Vítěze vybírá osmičlenná odborná porota, která se rozhoduje na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. „Pro letošní ročník jsme získali celkem 208 nominací, což je ve srovnání s předchozím ročníkem o 11% více,“ uvedl Miroslav Chochola, předseda představenstva společnosti epravo.cz a člen odborné poroty.

Česká advokátní komora udělí také mimosoutěžní ocenění za zásluhy o advokacii a jeden výjimečný právník bude uveden do síně slávy. A to za celoživotní přínos českému právu. V rámci kategorie Talent roku jsou oceňováni tři mladí právníci do 33 let. Porota hodnotí jejich autentické písemné odborné či literární práce. Vítězové této kategorie získávají finanční odměnu od České advokátní komory, Notářské a Exekutorské komory a Unie podnikových právníků. „Udělování cen mladým právníkům považujeme za velmi důležitou součást soutěže zejména proto, že získaná ocenění pro ně mohou být jedním z motivačních faktorů v pokračování slibně nastartované kariéry,“ dodal Miroslav Chochola. Pro bono je ocenění za advokátem bezplatně poskytované právní služby potřebným. Tato kategorie byla do soutěže zařazena poprvé v roce 2009.

O vítězích soutěže Právník roku rozhodujeo celkem osm porotců. V čele odborné poroty je stejně jako v loňském roce JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory. Dalšími členy poroty jsou JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR; JUDr. Martin Foukal, prezident Notářské komory ČR; JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., prezidentka Unie státních zástupců ČR; JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti ČR pro sekci justiční; JUDr. Jana Tvrdková,  prezidentka Exekutorské komory ČR; JUDr. Marie Brejchová, předsedkyně Unie podnikových právníků ČR a Mgr. Miroslav Chochola, MBA, předseda představenstva EPRAVO.CZ, akciová společnost.

Výsledky ankety Právník roku 2011 budou k dispozici na našich internetových stránkách www.epravo.cz anebo na facebookových stránkách >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz