19. 1. 2012
ID: 80116upozornění pro uživatele

Konference Komory soudních tlumočníků ČR

Na začátku února (2. - 4. února) letošního roku se Praha stane místem setkání soudních tlumočníků a právních překladatelů z celého světa. Komora soudních tlumočníků ČR při příležitosti svého 15. výročí a v souvislosti s probíhající elektronizací justice pořádá konferenci nazvanou "Zvyšování profesionality právních překladatelů a soudních tlumočníků: nové technologie".

 

Akce je připravována ve spolupráci s Justiční akademií i dalšími partnery. Převzal nad ní záštitu ministr spravedlnosti České republiky Jiří Pospíšil. Téma konference se snaží reflektovat změny, k nimž v poslední době v oborech překladatelství a tlumočnictví dochází (např. software pro počítačem podporovaný překlad, strojový překlad, tlumočení pomocí videokonferencí), a které se nevyhýbají ani oblasti právního překladu a tlumočení, ale také novelu trestního řádu, která uzákoňuje mj. výslech pomocí videokonference. V průběhu dvou konferenčních dnů je tedy pro účastníky připravena celá řada přednášek a prezentací na toto téma jak od českých, tak od zahraničních odborníků.

Konference se koná ve spolupráci s Evropskou asociací právních překladatelů a tlumočníků (EULITA), a tudíž je na konec programu zařazena i panelová diskuse o tlumočném, které je – soudě podle počtu příspěvků na toto téma – palčivým problémem v celé řadě evropských zemí. Po skončení konference se koná valné shromáždění této asociace. Vzhledem k tomu, že pro mnoho účastníků je konference také ideální příležitostí poznat Prahu, je pro ně připraven společenský program v jejím historickém centru.

Bližší informace jsou k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz