16. 5. 2011
ID: 73848upozornění pro uživatele

Nadace Clifford Chance Foundation spouští grantový projekt Access to Justice Awards 2011

Právě bylo zahájeno období pro zasílání přihlášek do našeho druhého ročníku grantového programu Clifford Chance Access to Justice Awards. Program podporuje charitativní organizace významně pomáhající lidem a komunitám v tísni získat přístup k právu a spravedlnosti.

 

Jako mezinárodní právní firma jsme si dobře vědomi toho, kolik lidí na světě má ztížený přístup ke spravedlnosti a k ochraně práv souvisejících se základními životními potřebami. Proto jsme v Clifford Chance v minulém roce zahájili program Access to Justice Awards, jehož záměrem je podpora neziskových organizací usilujících o zajištění vyššího stupně právní jistoty potřebným.

Clifford Chance LLP

Grant zahrnuje dar ve výši 50.000 GBP od nadace Clifford Chance Foundation a 500 hodin času věnovaných na práci pro bono po dobu 18 měsíců. Může jej získat jakákoli nezisková organizace působící kdekoli na světě, která pomáhá jednotlivcům, skupinám lidí či nejrůznějším komunitám udržovat či zajišťovat základní životní práva.

Nyní začínáme přijímat přihlášky do ročníku 2011, a proto vyzýváme organizace z celého světa, aby se do našeho letošního programu prostřednictvím naší níže uvedené internetové stránky přihlásily nejpozději do pátku 10. června 2011

http://microsite.cliffordchance.com/accesstojustice/how-to-submit.asp

Nadace Clifford Chance Foundation byla založena v roce 2008. Koordinuje naši charitativní činnost, která se zaměřuje na tři hlavní cíle podpory lidí v tísni: zajištění jejich přístupu k finančním prostředkům (Access to Finance), přístupu k právu a spravedlnosti (Access to Justice) a přístupu ke vzdělání (Access to Education). Celkem nadace dosud věnovala 150 charitativním organizacím pracujícím s nejrůznějšími komunitami v téměř 50 zemích světa 4 miliony GBP.

Mimo jiné jsme do dnešního dne pomohli vybudovat několik škol v Africe a v Číně, zřídit mobilní knihovny ve Vietnamu a zajistit bezplatnou dopravu do škol studentům z venkovských oblastí Thajska. Poskytovali jsme právní služby uprchlíkům, sponzorovali jsme právní služby poskytované pro bono, pravidelně darujeme právní učebnice africkým univerzitám.

Vítězem loňského prvního ročníku Access to Justice se stala PLACE (People's Legal Aid Centre) ze Súdánu, nezisková organizace sdružující právníky poskytující právní služby lidem bez domova v Súdánu.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz