16. 3. 2016
ID: 100689upozornění pro uživatele

Nové povinnosti podnikatelů při řešení spotřebitelských sporů

Novela zákona o ochraně spotřebitele a navazující Nařízení EU o on-line řešení sporů stanoví nové informační povinností podnikatelů a povinnosti součinnosti při mimosoudním řešení sporů. Jelikož tyto legislativní změny stanoví za porušení těchto povinností citelné sankce, doporučuji věnovat pozornost revizi obchodních podmínek.


Mgr. Tomáš Liškutín, advokátní kancelář

Informační povinnosti

Podnikatelé mají nově povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (nejčastěji České obchodní inspekci) a jeho webové adrese. Tyto informace mají být uvedeny v obchodních podmínkách i na webu podnikatelů. Pokud podnikatel obchoduje se spotřebiteli on-line (provozuje např. e-shop), má uvést taktéž elektronický odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line.

Zmíněnou informaci jsou podnikatelé povinni spotřebitelům znovu poskytnout v případě zamítnutí reklamace, tentokrát však již v listinné podobě nebo na trvalém nosiči dat. Tuto informaci doporučuji uvést v rámci každého reklamačního protokolu o zamítnutí reklamace.

Za porušení uvedených povinností hrozí sankce až do výše 1 miliónu korun českých.

Povinnost součinnosti při řešení sporů

Řízení mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce (ČOI) lze zahájit pouze na návrh spotřebitele. Dotčený podnikatel je povinen na výzvu ČOI zaslat do 15 dní své stanovisko a v dalším průběhu tohoto řízení poskytovat součinnost.

Za porušení těchto povinností opět hrozí sankce až 1 milión korun českých.

Další souvislosti mimosoudního řízení u ČOI

Výsledek řízení u ČOI je závislý na vůli účastníků sporu a není vykonatelný (jako dosud platí, že vynutitelný je pouze soudní rozsudek). V tomto řízení dále platí, že se nenahrazují náklady řízení a každý z účastníků sporu si je musí nést sám. Současně upozorňuji na to, že po dobu mimosoudního řešení sporů neběží promlčecí lhůty.


Mgr. Tomáš Liškutín

Mgr. Tomáš Liškutín
,
advokát


Mgr. Tomáš Liškutín, advokátní kancelář

Rezidence Paví Vrch
Radlická 68
150 00  Praha 5

Tel.:    +420 720 350 250
e-mail: liskutin@akliskutin.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz