Poslat článek emailem

*) povinné položky
7. 1. 2003
ID: 20541upozornění pro uživatele

Okresní úřady byly zrušeny, okresy jako správní celky však nikoli

Ačkoliv okresní úřady od 1. ledna 2003
již neexistují, okresy jako správní celky nezanikly. Některé
instituce mají nadále okresní působnost, potvrdila ČTK Hana
Pauerová ze sekretariátu náměstka ministra vnitra pro reformu
veřejné správy. Dodala, že tyto instituce spadají pod různá
ministerstva. Jde třeba o soudy a státní zastupitelství, jež spadají pod
ministerstvo spravedlnosti.

Ačkoliv okresní úřady od 1. ledna 2003
již neexistují, okresy jako správní celky nezanikly. Některé
instituce mají nadále okresní působnost, potvrdila ČTK Hana
Pauerová ze sekretariátu náměstka ministra vnitra pro reformu
veřejné správy. Dodala, že tyto instituce spadají pod různá
ministerstva. Jde třeba o soudy a státní zastupitelství, jež spadají pod
ministerstvo spravedlnosti. Podle okresů je členěna i republiková
policie; na okresní úrovni fungují také oddělení cizinecké
policie. Také územní odbory Hasičského záchranného sboru se zatím
kryjí se současnými okresy.
Podstatná část agend 73 okresních úřadů, které ukončily k 31.
prosinci 2002 činnost, přešla na dvě stovky pověřených obcí.
Jejich obecní úřady mají na starosti třeba vydávání občanských a
řidičských průkazů, pasů a evidenci motorových vozidel. Zhruba
pětinu práce bývalých okresních úřadů převzalo 13 krajských
úřadů; v Praze se kompetence převedly loni.
Těžiště první etapy reformy veřejné správy spočívalo ve
zřízení krajů jako vyšších územních celků s přenesenou působností
v záležitostech státní správy. Druhá etapa zahrnuje hlavně přesun
kompetencí z orgánů státní správy na samosprávu. Reforma má
přiblížit výkon státní správy lidem.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz