25. 10. 2011
ID: 78089upozornění pro uživatele

Praha plná právníků: Kongres začal vzpomínkou i oslavou

V pondělí 24. října (tedy v Den Spojených národů) začal v Praze 24. výroční celosvětový kongres práva, který má jako hlavní téma Národní právní systémy v globalizovaném světě. Do hlavního města se sjelo na 500 právníků z 50 ti zemí, a to převážně z justiční sféry. Účastníci budou týden diskutovat nad desítkami témat a například v Plzni proběhne simulovaný soudní proces.

 

Úvodní ceremoniál v Kongresovém centru Praha otevřel prezident Světové Asociace  právníků (WJA), Valeriy Yevdokymov z Ukrajiny. Přivítal účastníky a poděkoval profesoru Alexandru Bělohlávkovi a Tereze Profeldové z advokátní kanceláře Bělohlávek za organizaci. Všem popřál „ štěstí, zdraví, úspěch a pomoc Boha“. Na prezidenta Yevdokymova navázala místopředsedkyně vlády, Mgr. Karolína Peake, která řekla, že „ právo a spravedlnost nejsou to samé“. Americký velvyslanec Norman Eisen mluvil za všechny zástupce vlád. Řekl, že hlavní mise WJA ” A World Ruled by Law, Not Force”je velice blízká jeho srdci. Vzpomněl také na své kořeny v Česku a připomněl T.G.Masaryka, který u nás prosadil vládu práva. Na závěr delegátům řekl, že „ Na prosazování vlády práva musí spolupracovat všichni. Nejenom vláda, ale i policie, státní zástupci, soudci, úředníci a běžní občané.“ Právníky z celého světa přivítal i předseda České advokátní komory, JUDr. Martin Vychopeň. Komora je partnerem kongresu a na úterý 25. října připravila svůj panel.

Profesor Ved Nanda pak zavzpomínal na paní Margaret Henneberry, která patřila k nejvýznamnějším členům WJA. Jak řekl, „její srdce bilo pro WJA“. Celých čtyřicet let prosazovala vládu práva, byla výkonnou viceprezidentskou WJA. Členové organizace jí považovali za lídra mise za celosvětový mír, přítele a inspiraci.  Po minutě ticha za Margaret Henneberry se krátkou motlitbou připomněla oslava Světového dne práva. Na ní navázali představitelé duchovních, Karol Efraim Sidon za židovskou obec, Jeho Blaženost vladyka Kryštof za pravoslavné církve a římskokatolický kněz, Mons. Michael Slavík. Rabín Karol Sidon připomněl, že v Mišně se říká, že máme ctít a být vděčni za existenci státu. Protože nebýt státu, tak by jeden druhého zaživa pozřel. „ To se v Česku neděje, ale měli bychom si uvědomit, že se to na jiných částech planety dělo a děje. Aby k tomu nedocházelo, tak si musíme vážit státu, který je založen na vládě práva.“ Rabín pokračoval s tím, že má obavu o zachování práva ve světě. „Protože se stává, že to právo je vykořeněno. Násilí mezi lidmi vykoření právní stav.“

Odborná část programu prvního dne se věnovala roli globálních standardů v přípravě absolventů pro moderní právní, ekonomické i politické prostředí; kultivaci internetového řízení; transnacionálním principům rodinného práva; trendům v právu leteckém, námořnickém a vesmírném nebo otázkám imigrace a migrace. Program jednotlivých dnů naleznete >>> zde.

Asociace Světových právníků se sídlem v americkém Marylandu byla založena v roce 1963 v reakci na mezinárodní výzvu k uspořádání celosvětového fóra, kde by soudci, právníci a profesoři spolupracovali, a získali tak podporu širší veřejnosti k úpravám, regulaci a správě mezinárodního práva.  Každé dva roky vyzývá hlavy států a vlád, aby uznaly usnesení WJA a podle toho jednali. Od roku 1971 je tradicí také simulovaný soudní proces, který demonstruje hypotetické případy před porotou hlavních soudců světa.  Ten letošní se uskuteční ve středu 26. října v Plzni. WJA jako nevládní organizace s poradním statusem při Hospodářské a sociální radě OSN dokáže alternativním způsobem oslovovat mezinárodní společenství. Úzce spolupracuje s vládami, nevládními organizacemi i mezinárodními asociacemi. Členy jsou soudci, vládní úředníci, profesoři práva, právníci i studenti ze 140 zemí.

Informace a fotografie z kongresu naleznete také >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz