21. 1. 2011
ID: 70414upozornění pro uživatele

Právník roku 2010: Do právnické síně slávy vstoupil profesor Karel Malý

Dnes večer byly v pražském TOPHOTELU v rámci slavnostního galavečera vyhlášeny výsledky šestého ročníku soutěže Právník roku 2010 pořádaného společností epravo.cz a Českou advokátní komorou. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva spravedlnosti České republiky. Odborná porota udělila ceny sv. Yva v osmi kategoriích. Vedle již tradičních oblastí práva organizátoři v kategorii Talent roku ocenili tři mladé právníky a udělili cenu Pro bono za advokátní služby poskytované bezplatně. Do Právnické síně slávy byl letos uveden bývalý rektor Univerzity Karlovy Karel Malý.

 
Oficiální výsledková listina – Právník roku 2010

Stálé kategorie

Občanské právo (hmotné, procesní)

JUDr. Miloslav Jindřich,

viceprezident Notářské komory ČR, notář v Benešově, člen Legislativní rady vlády ČR

Trestní právo (hmotné, procesní)

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.,

profesor Katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, samostatný advokát a Counsel advokátní kanceláře White & Case

Obchodní právo

JUDr. Miloš Tomsa, CSc.,

soudce Vrchního soudu v Praze do dovršení zákonného věku pro funkci soudce, pak asistent u Vrchního soudu v Praze, člen komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo, v letech 2001 až 2010 předseda komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku

Právo informačních technologií

JUDr. Ing. Bohumír Štedroň, Ph.D., MBA, LL.M.,

advokát, soudní znalec pro informační technologie a autorské právo

Rodinné právo

JUDr. Hana Nová,

soudkyně Obvodního soudu Praha 8

Stálé kategorie se zvláštními kritérii

Talent roku (pro mladé začínající právníky do 33 let věku)

JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.,

odborný asistent na Katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, akademický pracovník Policejní akademie ČR, samostatný advokát

1. místo

JUDr. Michael Vrtek, Ph.D.,

soudce Městského soudu v Brně, v současné době působící u Krajského soudu v Brně

2. místo

Mgr. David Hozman,

exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Praha 4

3. místo

PRO BONO

JUDr. Petra Marková,

advokátka v Plzni

Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos právu)

prof. JUDr. dr.h.c. Karel Malý, DrSc.,

bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze, vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí centra právněhistorických studií, Ústav právních dějin, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz