2. 5. 2001
ID: 6737upozornění pro uživatele

Rozpočtový výbor podpořil návrh novely zákona o pojišťovnictví

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes po krátké rozpravě doporučil sněmovně schválit poslaneckou novelu zákona o pojišťovnictví.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes po krátké rozpravě doporučil sněmovně schválit poslaneckou novelu zákona o pojišťovnictví. Návrh předkládaný poslancem KDU- ČSL Vilémem Holáněm odstraňuje dva nedostatky související s uvalením a ukončením nucené správy na pojišťovny.

Existující znění zákona o pojišťovnictví, které nabylo účinnosti 1. dubna 2000, brání tomu, aby byla nucená správa v pojišťovnách zavedena v co nejkratší možné lhůtě. To návrh novely odstraňuje tím, že rozhodnutí o nucené správě bude vykonatelné okamžitě, a ne až po nabytí právní moci. Stejně tak je tomu i v bankovnictví. Nucená správa by podle návrhu měla končit v okamžiku likvidace pojišťovny.

Pojišťovny se shodují, že jde pouze o drobnou legislativní úpravu. Zavedení nucené správy je koncipováno jako mimořádné opatření orgánu státního dozoru nad pojišťovnami, kterým je ministerstvo financí. Nucenou správu zavedlo MF pouze v polovině dubna v menší Pojišťovně Patrii.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz