14. 5. 2001
ID: 7251upozornění pro uživatele

Senát čeká schvalování mediálního zákona a několika novel

Nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání je zřejmě nejvýraznějším bodem schůze Senátu, která začne ve středu. Senátoři mediální zákon v navrhované podobě odmítají přijmout, nejsou však jednotni v názoru, s jakým usnesením jej vrátí Poslanecké sněmovně


Nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání je zřejmě nejvýraznějším bodem schůze Senátu, která začne ve středu. Senátoři mediální zákon v navrhované podobě odmítají přijmout, nejsou však jednotni v názoru, s jakým usnesením jej vrátí Poslanecké sněmovně. Řada senátorů má výhrady i k dalším předlohám, například novelám zákonů o ochraně osobních zájmů, o důchodovém pojištění či o péči o zdraví lidu.

Naopak hladce Senát podle doporučení svých výborů schválí novelu ústavního zákona, podle níž by měly získat nové názvy kraje Budějovický, Jihlavský, Brněnský a Ostravský. Nejednoznačný je oproti tomu osud ekonomických předloh: zákona o vydání dalších dluhopisů, tentokrát na úhradu ztrát Konsolidační banky, a zákona o České konsolidační agentuře.

Senátní výbory přijaly rozdílná doporučení, jak by měla horní komora naložit s mediálním zákonem. Kulturní výbor a výbor pro evropskou integraci doporučily předlohu vrátit sněmovně, avšak s rozdílnými úpravami. Podle hospodářského výboru by se Senát zákonem kvůli jeho vadám neměl zabývat. Ústavně-právní výbor navrhl z téhož důvodu zákon zamítnout. Hlavními problémy mediálního zákona jsou otázka prodlužování vysílacích licencí, způsobu volby rady pro vysílání a křížení vlastnictví v médiích. Novela zákona o ochraně osobních údajů by podle senátorů Unie svobody a ODA umožnila obcházení zákona nedokonalým úpravou zmírnění podmínek, které musejí splňovat politické strany, církve, sportovní kluby a další občanská sdružení při shromažďování údajů o svých členech.

Novela zákona o péči o zdraví lidu, vůči níž mají výhrady například lidovečtí senátoři, má nemocnicím i lékařům umožnit zdravotní dokumentaci vést jen v elektronické podobě. Novela zákona o důchodovém pojištění má zpřísnit podmínky pro předčasný odchod do penze. V případě jejího schválení by lidé, kteří odejdou do důchodu předčasně, přišli o peníze v rozmezí od několika desítek korun do zhruba 700 korun.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz