18. 5. 2001
ID: 7556upozornění pro uživatele

Senát překvapivě schválil mediální zákon i díky třem lidovcům

Senát překvapivě schválil návrh nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Rozhodl o tom na návrh předsedy senátorského klubu ODS Mirka Topolánka


Senát překvapivě schválil návrh nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Rozhodl o tom na návrh předsedy senátorského klubu ODS Mirka Topolánka hlasy 39 ze 73 přítomných senátorů navzdory výhradám, které v diskusi k předloze zazněly. Schválení zákona podpořili kromě ODS, ČSSD a KSČM i tři lidovečtí senátoři a nezávislý Jaroslav Kubín.

Senátoři se tak rozhodli s vědomím, že by Poslanecká sněmovna jejich námitky díky převaze ODS a ČSSD přehlasovala. Předlohu totiž do Senátu vyslalo 128 ze 184 tehdy přítomných poslanců. Nyní ji dostane k podpisu prezident republiky. Pokud zákon vstoupí v platnost, bude se jím zřejmě podle Michaela Žantovského (ODA) muset zabývat Ústavní soud.

Mediální zákon slučuje dosavadní zákony o vysílání a o radě pro vysílání. Nově umožňuje provozovatelům televizních a rozhlasových stanic požádat o jedno prodloužení licence při zaplacení správního poplatku. Nejvíce by měl složit žadatel o prodloužení celoplošné televizní licence, a to 200 miliónů korun.

Právě ustanovení o prodloužení licence kritizovali čtyřkoaliční senátoři, kteří jej považují za nedemokratickou změnu pravidel. Chtěli proto, aby se ustanovení nevztahovalo na nynější držitele licence, kteří ji v případě televizního vysílání získali na 12 let.

Výtky se týkaly i postavení rady pro vysílání, jejíchž 13 členů má jmenovat předseda vlády na návrh pouze Poslanecké sněmovny. Senátoři čtyřkoalice chtěli, aby se současná rada netransformovala do rady nové vzhledem k tomu, že někteří její členové, například Petr Štěpánek (ODS), se výrazně politicky angažovali. Nový zákon takovouto činnost zapovídá.

I poslanec ČSSD Miloslav Kučera za předkladatele připustil, že zákon má svá problémová místa. Například právníci horní komory do něj doporučili zapracovat 16 úprav, které měli předlohu mimo jiné terminologicky sladit s jinými zákony.

Zákon zpřesňuje podmínky registrace k provozování převzatého vysílání prostřednictvím kabelového systému, vychází vstříc právu Evropské unie, upravuje procento vysílání evropských filmů a reklamy. Za porušení povinností daných zákonem má provozovatelům vysílání hrozit sankce od 5000 do deseti miliónů korun. Nejvyšší pokuta bude hrozit za vysílání pořadů propagujících válku, násilí či podněcujících k nenávisti.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz