18. 4. 2001
ID: 5659upozornění pro uživatele

Sněmovna obdržela vládní novelu zákona o místních poplatcích

Nově vymezit povinnosti poplatníků místního poplatku ze psů a z ubytovací kapacity je hlavním cílem vládní novely zákona o místních poplatcích


Nově vymezit povinnosti poplatníků místního poplatku ze psů a z ubytovací kapacity je hlavním cílem vládní novely zákona o místních poplatcích. Předlohu, která podle vlády upřesňuje nejasné formulace nynější právní úpravy, ale nepředpokládá zvýšení sazeb místních poplatků ani vyšší administrativní zatížení obcí, obdržela v těchto dnech Poslanecká sněmovna.

Navrhovaná úprava zcela novým způsobem určuje osobu poplatníka místního poplatku ze psa. Tím je na rozdíl od dosavadní právní úpravy chovatel psa. Vymezení pojmu "chovatel" je stanoveno přímo v návrhu zákona a rozumí se jím fyzická nebo právnická osoba, která psa chová nebo drží.

Současná praxe totiž prokázala, že správci místního poplatku mají omezené možnosti při zjišťování skutečného vlastníka psa vzhledem k tomu, že neexistuje povinnost písemného dokladu při jeho převodu. Z tohoto důvodu je poplatková povinnost často obcházena. Pes je například fakticky chován v obci s vysokou sazbou poplatku, ale je přihlášen v obci s nižší sazbou nebo se za vlastníky psů prohlašují osoby, pro které platí zvýhodněná sazba poplatku.

U poplatku z ubytovací kapacity se mění vymezení osoby poplatníka, což by mělo vést ke zjednodušení a zprůhlednění správy poplatku. Nově bude za poplatníka považován i případný nájemce ubytovacího zařízení, který přechodné ubytování za úplatu poskytuje.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz