4. 5. 2001
ID: 6822upozornění pro uživatele

U veřejného ochránce práv hledá zastání velké množství lidí

Zhruba za čtyři měsíce, kdy v České republice funguje úřad ombudsmana, se na něj obrátilo s žádostí o pomoc už téměř 3500 lidí.

Zhruba za čtyři měsíce, kdy v České republice funguje úřad ombudsmana, se na něj obrátilo s žádostí o pomoc už téměř 3500 lidí. Členům petičního výboru sněmovny to dnes řekl ombudsman Otakar Motejl, který jim předložil zprávu o své činnosti. "Zájem o agendu veřejného ochránce práv je poměrně velice vysoký. Já jsem zprávu k 31. březnu uzavíral s konstatováním, že těch podnětů došlo 2588, zatímco k 26. dubnu podnětů bylo už 3405," řekl Motejl.

Dodal, že třetinu až polovinu z nich však musí úřad odložit, protože nespadají do jeho kompetence. Mezi těmi, kterými se zabývat může, tvoří největší podíl záležitosti spojené se sociálním zabezpečením, například různými druhy dávek či přídavků. Další velký díl podnětů se týká stavebního řízení, daňových a finančních otázek a dále zdravotnictví a školství.

Motejl považuje za úspěch, že pokud jeho úřad informuje nějakou instituci o zahájení svého šetření, už to většinou stačí, aby instituce začala jednat. "Stačí skutečně někdy ten dopis, někdy dokonce jenom ten telefonát, aby vzápětí ta instituce začala konečně konat," řekl.

Podnětů, v nichž lidé často poukazují na liknavost úřadů, dostává kancelář ombudsmana 30 až 40 denně. Při dnešním počtu 12 právníků je však nezvládá, a Motejl proto pokládá za nezbytné jejich počet zvýšit. Vláda předpokládá, že by jich mělo být 40, přičemž dalších 30 lidí by mělo zajišťovat chod úřadu. Motejl chce zatím být šetrnější, ale 30 právníků ale podle něj bude naléhavě potřeba.

Motejl je spokojen s tím, že podněty od občanů začínají být kvalifikovanější. Mohlo k tomu přispět i zřízení internetové stránky na adrese www.ochrance.cz, kde lidé mohou najít potřebné informace. Za pouhé dva měsíce ji navštívilo přes 4300 lidí. Kanceláři ombudsmana bylo loni z rozpočtu přiděleno 59 miliónů korun, ze kterých vyčerpala 51 miliónů. Téměř 33 miliónů z toho si vyžádala rekonstrukce budoucího ombudsmanova sídla.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz