Poslat článek emailem

*) povinné položky
25. 11. 2000
ID: 457upozornění pro uživatele

V bankovní radě ČNB usednou dva noví členové

Kromě nového guvernéra České národní banky (ČNB), jímž se stane současný viceguvernér ČNB Zdeněk Tůma, budou prezidentem jmenováni i dva noví členové sedmičlenné bankovní rady ČNB: Michaela Erbenová a Jan Frait, kteří nahradí Josefa Tošovského a Miroslava Hrnčíře


Kromě nového guvernéra České národní banky (ČNB), jímž se stane současný viceguvernér ČNB Zdeněk Tůma, budou prezidentem jmenováni i dva noví členové sedmičlenné bankovní rady ČNB: Michaela Erbenová a Jan Frait, kteří nahradí Josefa Tošovského a Miroslava Hrnčíře. Staronovými členy rady budou Luděk Niedermayer, jenž ve funkci viceguvernéra nahradí Tůmu, a dále Oldřich Dědek, Pavel Štěpánek a Pavel Racocha. Luděk Niedermayer se narodil 13. března 1966 v Brně. V roce 1989 ukončil studia na nynější Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1991 nastoupil do Státní banky československé (SBČS), kde pracoval v úseku správy aktiv a pasiv. Od ledna 1996 byl ředitelem odboru ČNB, do jehož kompetence patřila správa devizových rezerv a provádění operací na peněžním trhu. Od 27. února 1996 je členem bankovní rady ČNB a vrchním ředitelem ČNB. Oldřich Dědek se narodil 26. listopadu 1953 v Chlumci nad Cidlinou. Od 13. února 1999 je členem bankovní rady a viceguvernérem ČNB. Patří mezi signatáře Dřevíčské výzvy. Po ukončení studia na VŠE v roce 1978 nastoupil do Ekonomického ústavu ČSAV. V roce 1992 nastoupil do SBČS jako náměstek ředitele Institutu ekonomie, od dubna 1996 zastával funkci poradce guvernéra ČNB. Působil jako člen vědecké rady FSV UK. Je členem představenstva České společnosti ekonomické. Jako poradce předsedy vlády v první polovině roku 1998 stál v čele autorského týmu, který připravil dokument Hospodářská strategie vstupu do Evropské unie: východiska a směry řešení. Pavel Štěpánek se narodil 5. září 1956 v Praze. V roce 1981 nastoupil na Ministerstvo financí ČR jako odborný referent. Od roku 1987 působil na Federálním ministerstvu financí. V letech 1992 až 1997 byl ředitelem odboru finanční politiky na Ministerstvu financí ČR a v roce 1998 byl jmenován náměstkem ministra financí pro problematiku finanční politiky, mezinárodních vztahů, kapitálového trhu a privatizaci bank. Krátce působil také v dozorčí radě Poštovní banky, v letech 1993 až 1998 byl členem prezidia Fondu národního majetku a v roce 1998 krátce asistentem generálního ředitele České spořitelny. Absolvoval zahraniční studijní pobyty při Mezinárodním měnovém fondu, zaměřené na problematiku daní a veřejných financí. Na téma finanční politiky přednáší na VŠE v Praze. Od 13. února 1999 je členem bankovní rady ČNB a vrchním ředitelem ČNB. Pavel Racocha se narodil 23. března 1962 v Plzni. V roce 1984 absolvoval VŠE fakultu řízení, obor ekonomické informace a kontrola. Dále vystudoval Kolumbijskou univerzitu v New Yorku. První čtyři roky po ukončení VŠE pracoval jako samostatný odborný kontrolor v Českém svazu bytových družstev, poté až do roku 1991 jako vedoucí kontrolor v Lidovém bytovém družstvu. V roce 1991 nastoupil do SBČS. V letech 1993 až 1996 byl v ČNB náměstkem ředitele odboru bankovního dohledu. Jako zaměstnanec ČNB pracoval v letech 1996 a 1997 ve Světové bance ve Washingtonu (konzultant v oblasti rozvoje finančního sektoru v rozvíjejících se ekonomikách). Od června 1998 byl ředitelem sekce bankovního dohledu ČNB. Členem bankovní rady a vrchním ředitelem ČNB je od 13. února 1999. Racocha je mimo jiné členem pracovní skupiny Basilejského výboru pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní platby v Basileji, předsedou skupiny sdružující instituce bankovního dohledu zemí střední a východní Evropy či členem řídícího výboru pro privatizaci bank. Michaela Erbenová se narodila v roce 1968. Získala doktorát ekonomie v Centru pro ekonomický výzkum a vzdělání (CERGE) na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1994 a 1995 působila jako konzultant v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži. V roce 1996 se stala poradkyní premiéra Václava Klause. Od listopadu 1997 působila jako poradkyně ministra financí Ivana Pilipa. V listopadu 1998 nastoupila do Komerční banky, kde řídí divizi vztahů s investory. Vyučuje na Institutu ekonomických studií FSV UK. Jan Frait se narodil 28. listopadu 1965 ve Slavičíně na Zlínsku. V roce 1988 absolvoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské - Technické univerzity (VŠB-TU) Ostrava, v roce 1995 na téže fakultě ukončil doktorské studium a v roce 1998 se zde habilitoval v oboru ekonomie. Od roku 1990 působil jako odborný asistent katedry ekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TU, od roku 1999 pak jako docent této katedry. Od května 1999 je proděkanem pro vědu a výzkum. Mimo jiné je členem edičního okruhu časopisu Finance a úvěr a redakční rady časopisu Ekonomická revue. Kromě toho se podílí na výzkumných projektech Měnové sekce ČNB, je členem republikového představenstva a výkonného výboru České společnosti ekonomické a Centre for Euro-Asian Studies u University of Reading ve Velké Británii a jejím zástupcem pro ČR.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz