19. 4. 2001
ID: 5817upozornění pro uživatele

Vláda schválila věcný záměr nového občanského zákoníku

Vláda schválila věcný záměr nového občanského zákoníku, který by měl být jednotícím kodexem soukromého práva, přijala nařízení o ochraně zdraví zaměstnanců a návrh o dočasné ochraně uprchlíků z Čečenska


Vláda schválila věcný záměr nového občanského zákoníku, který by měl být jednotícím kodexem soukromého práva, přijala nařízení o ochraně zdraví zaměstnanců a návrh o dočasné ochraně uprchlíků z Čečenska. Ministři rovněž vyjádřili souhlas s návrhem dohody o ochraně válečných hrobů se Slovenskem. Odmítli naopak komunistickými zákonodárci požadované časové limity pro odpovědi členů vlády na interpelace poslanců.

Věcný záměr nového občanského kodexu považuje ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš za "legislativní čin století". Návrh rekodifikace vychází z principu, že nejcennější hodnotou je svobodný člověk a jeho přirozené právo dbát na vlastní rozvoj a štěstí a na rozvoj vlastní rodiny. Úprava majetkových práv by proto měla být prostředkem k prosazování tohoto základního cíle.

Nový občanský zákoník zahrne celou soukromoprávní oblast za současného zachování obchodního zákoníku v redukované podobě, zákoníku práce a specifické úpravy některých norem v zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním. Zákon o rodině by měl být zrušen a rodinné právo vráceno do občanského zákoníku.

Občanské právo by mělo rovněž uzákonit povinný občanský sňatek i pro ty novomanžele, kteří se rozhodnou spojit své životy sňatkem církevním.

Nařízení o ochraně zdraví zaměstnanců navazuje na zákon o ochraně veřejného zdraví a na zákoník práce. Upravuje v souladu s evropskými směrnicemi zejména rizikové faktory pracovních podmínek a jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zajišťování a hodnocení. Stanoví rovněž minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a hygienické požadavky na pracovní prostředí a pracoviště.

Cizincům, kteří v ČR žádají o azyl v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v Čečensku, se dostane podle rozhodnutí vlády dočasné ochrany. Na rozdíl od azylu umožní tento režim pobyt čečenských uprchlíků ukončit, pokud se situace v Čečensku zlepší a dovolí jejich bezpečný návrat domů.

Dohoda mezi ČR a Slovenskem o válečných hrobech má vyřešit otázku péče o hroby českých a slovenských vojáků na území obou států. Určuje také, jak budou obě země v budoucnu zajišťovat péči o společné česko-slovenské válečné hroby ve třetích zemích.

Komunističtí poslanci požadují časový limit pro odpovědi na interpelace údajně proto, že ministři zneužívají neomezeného času k formálním odpovědím a k předčítání předem připravených, často nekonkrétních textů. Časové omezení by je mělo přinutit odpovídat stručně a jasně. Vláda soudí, že opatření by nepřineslo zamýšlený efekt a u složitějších, závažnějších a naléhavějších případů by je zbytečně omezovalo.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz