29. 7. 2011
ID: 75696upozornění pro uživatele

Zásada poctivého obchodního styku potvrzena v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

V nedávném období bylo publikováno klíčové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající se zásady poctivého obchodního styku, které současně potvrzuje důležitost tohoto institutu v českém právním řádu. Konkrétně se jedná o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikované pod č.j. 32 Cdo 617/2010.

 

KŠD Štoviček

Zmíněný judikát Nejvyššího soudu ČR se zabývá otázkou jednání v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

V posuzovaném případě jde o postup věřitele, který právně irelevantním jednáním důvodně vyvolá v dlužníku dojem o tom, že když bude postupovat věřitelem sděleným postupem, nebude po něm pohledávka dále vymáhána. Konkrétně banka svému dlužníku, vůči němuž nabyla pohledávku od leasingové společnosti, přípisem sdělila, že pokud dlužník ukončí leasingovou smlouvu s leasingovou společností a vrátí jí předmět leasingu, bude vymáhat dlužnou pohledávku po této leasingové společnosti a nikoliv po dlužníkovi.

Banka při tomto prohlášení byla zjevně vedena chybným právním posouzením věci, přičemž jakmile si tuto skutečnost uvědomila, svou pohledávku postoupila na třetí subjekt, který ji i přes předchozí prohlášení banky u soudu vůči dlužníkovi vymáhal.

K dovolání dlužníka nakonec Nejvyšší soud ČR označil postup banky a žalobce za rozporný se zásadami poctivého obchodního styku, neboť dlužník v dobré víře jednal podle pokynů banky, byť právně nezávazných, po jejichž splnění měl být zproštěn své povinnosti pohledávku bance splnit. Nejvyšší soud ČR uzavřel, že pohledávka dlužníka právně dále trvá, nicméně celý postup banky a žalobce odůvodňuje odepření soudní ochrany jejich právu.

Dané rozhodnutí tak potvrzuje nejen význam a postavení zásady poctivého obchodního styku v českém právním řádu, ale také významným způsobem může do budoucna ovlivnit praxi v českém podnikatelském prostředí.


Mgr. Pavel Hrtús
advokát

JUDr. Kamil Šebesta, MBA
advokát


KŠD ŠŤOVÍČEK
advokátní kancelář, s.r.o.

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 78  Praha 4

Tel:  +420 221 412 611
Fax: +420 222 254 030
e-mail: ksd.law@ksd.cz

 
 prf 2010 male
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz