19. 1. 2016
ID: 100210

NOVALIA se rozšiřuje - dva noví společníci posílí kancelář v oblasti sporů a přeshraničních transakcí

Zdroj: NOVALIA

Tisková zpráva

NOVALIA, advokátní kancelář zaměřená zejména na inovativní podniky v sektoru IT služeb, zdravotnictví, finančních služeb a médií, se rozrůstá o dva nové společníky - Markétu Kučerovou Pechovou a Billa Finney. Specializací advokátky Kučerové Pechové je procesní právo a klientům tak poskytne silnou podporu v řešení soudních, rozhodčích a správních řízení i sporů. Američan Bill Finney je prvním zahraničním společníkem, kancelář NOVALIA díky němu posílí expertízu v oblasti přeshraničních transakcí, M&A a investicí obecně.

“Doménou kanceláře NOVALIA jsou inovativní podniky, často proto pracujeme se zahraničním prvkem nebo pro mezinárodní klienty. Novými společníky posilujeme zkušenost z velkých mezinárodních advokátních kanceláří, prohlubujeme naše know-how v oblasti M&A na straně jedné a rozšiřujeme specializaci o spornou agendu na straně druhé,” říká jeden ze zakladatelů kanceláře Jakub Císař.

Markéta Kučerová Pechová

Markéta Kučerová Pechová


Silnou stránkou Markéty Kučerové Pechové je procesní právo. Klientům včetně nadnárodních společností poskytuje podporu při vedení soudních, rozhodčích a správních řízení i sporů, včetně insolvenčního řízení. Posílí také kapacity kanceláře NOVALIA v klasickém obchodním právu. Díky postgraduálnímu studiu v Berlíně má Kučerová Pechová hlubokou znalost německého právního systému a poskytuje služby kromě češtiny a angličtiny také v němčině.

Bill Finney

Bill Finney


Američan Bill Finney je prvním zahraničním společníkem. Absolvent University of Virginia v oborech Mezinárodní vztahy a Mezinárodní právo a finance se ve své praxi věnuje problematice přeshraničních transakcí, kapitálových investic a financí. Dvanáct let působil ve firmě Giese & Partner, poslední dva roky pak v Wolf Theiss. Díky znalosti angloamerického práva propojuje Bill Finney společnosti působící v USA, Anglii s regionem CEE. V kanceláři NOVALIA bude mít také na starost pomoc zahraničním subjektům vstupujícím na středoevropský trh, včetně expatů.


NOVALIA advokátní kancelář

Jungmannova 750/34​
110 00 Praha 1

e-mail:    novalia@novalia.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz