0/2017 14.11.2017 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Sbírka:  67/2017 | Částka:  36/2017
14.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


67

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 9. října 2017 a 18. října 2017 byl sjednán Dodatek k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

      Dodatek vstupuje v platnost dne 1. prosince 2017.

      Polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně.

PŘEKLAD


––––––––––––––––––––
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, podepsaná v Praze dne 21. listopadu 2013, byla vyhlášena pod č. 4/2014 Sb. m. s. Technická dohoda k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 17. prosince 2013 a 19. prosince 2013, byla vyhlášena pod č. 5/2014 Sb. m. s.