NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/ /1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Sbírka:  71/2016 | Částka:  27/2016
7.3.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)