NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  282/2017 | Částka:  99/2017
4.9.2017
(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)