NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  40/2017 | Částka:  13/2017
15.2.2017
(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)