Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti

Sbírka:  56/1954 | Částka:  36/1954
1.1.1970

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

Text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF.