NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  15/2014 | Částka:  8/2014
30.1.2014

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

15

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. ledna 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb.,
o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném,
ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb., nařízení vlády č. 404/2009 Sb., nařízení vlády č. 26/2010 Sb., nařízení vlády č. 415/2010 Sb., nařízení vlády č. 243/2011 Sb., nařízení vlády č. 354/2011 Sb. a nařízení vlády č. 352/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 v písmenu a) se slova "21.00 hod." nahrazují slovy "20.00 hod.".

2. V příloze č. 2 v písmenu a) se slova "21.00 hod." nahrazují slovy "20.00 hod.".

3. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje věta:

 "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.".

Čl. II


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.


Ministr dopravy:

Žák v. r.