NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. dubna 2017 o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Sbírka:  140/2017 | Částka:  50/2017
12.5.2017

140

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. dubna 2017
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát


      Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb.:

§ 1

Vyměřovací základ

      Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7 177 Kč na kalendářní
měsíc.
§ 2

Zrušovací ustanovení

      Nařízení vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:


JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.