NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. ledna 2020 o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Sbírka:  19/2020 | Částka:  9/2020
27.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


19

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. ledna 2020
o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu
odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody


      Vláda nařizuje podle § 46 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1

Výše poplatku

      Jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody činí 12 Kč za 1 m3.

§ 2

Zrušovací ustanovení

      Nařízení vlády č. 150/2015 Sb., o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody, se zrušuje.

§ 3
Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:


Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.