NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2009, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Sbírka:  467/2009 | Částka:  148/2009
28.12.2009

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

467

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2009,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy
a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek,
přípravků je obsahujících a jedů


      Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 1

      (1)  Za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 trestního zákoníku se považují
a)
chemické látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen ˙látky˙),
b)
chemické směsi, které obsahují nejméně 7 % látky.

      (2)  U látek uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení se za množství větší než malé pokládá takové množství jedu, které na základě současných vědeckých poznatků může po jednorázovém nebo opakovaném podání způsobit poškození zdraví.

§ 2

      Hodnoty určující množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Předseda vlády:


Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně spravedlnosti:


JUDr. Kovářová v. r.