NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. března 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Sbírka:  120/2020 | Částka:  44/2020
23.3.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


120

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
(nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)


      Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

      Za § 11 nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního tele-vizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 11a

Dočasné přerušení procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2

      Lhůty pro vypnutí vysílače DVB-T uvedené v přílohách č. 1 až 4, pokud má být vypnutí provedeno do měsíců března až června 2020, se nepoužijí, s výjimkou lhůty pro vypnutí vysílače DVB-T velkého výkonu ˙JIHLAVA kanál 30˙ uvedeného pod poř. č. 9 v příloze č. 3 k tomuto nařízení.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:


doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.