NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. února 2017 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Sbírka:  69/2017 | Částka:  23/2017
6.3.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


69

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky


      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

      (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a)
v hlavním městě Praze

1.  Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,

2.  Invalidovna v Praze,

3.  Palác Lucerna v Praze;
b)
ve Středočeském kraji

1.  Krematorium v Nymburce,

2.  Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,

3.  Sokolovna v Rakovníku,

4.  Vodní elektrárna v Poděbradech,

5.  Zámek s parkem v Brandýse nad Labem;
c)
v Karlovarském kraji

1.  Blatenský vodní kanál,

2.  Chebská falc;
d)
v Pardubickém kraji

Městské divadlo v Ústí nad Orlicí;
e)
v Královéhradeckém kraji

Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři;
f)
v Jihomoravském kraji

1.  Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně,

2.  Klášter v Louce u Znojma;
g)
v Moravskoslezském kraji

Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě.

      (2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

      Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:


Mgr. Herman v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 69/2017 Sb.