NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2015 o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016

Sbírka:  396/2015 | Částka:  164/2015
28.12.2015

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

396

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2015
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období do 31. prosince 2016      Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

      K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává 84 vojáků v činné službě.

§ 2

      Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

      Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů podle § 1.

§ 4

      Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění a povinnosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63, 110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

      (1)  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

      (2)  Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2016.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:


Chovanec v. r.

Ministr obrany:


MgA. Stropnický v. r.