NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016 o stanovení prioritních dopravních záměrů

Sbírka:  283/2016 | Částka:  110/2016
12.9.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


283

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2016
o stanovení prioritních dopravních záměrů      Vláda nařizuje podle § 23a odst. 1 písm. d) a § 23a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 256/2016 Sb.:

§ 1

      Prioritní dopravní záměry jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

      Prioritní dopravní záměry, u nichž oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr životního prostředí:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 283/2016 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 283/2016 Sb.