NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. února 2014 o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

Sbírka:  41/2014 | Částka:  17/2014
18.3.2014

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


41

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. února 2014
o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku
řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou


      Vláda nařizuje podle § 137 odst. 1 k provedení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 233/2013
Sb.:
§ 1

Stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot

      (1)  Stanovují se tyto jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou:


Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce
Limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml)Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC)2Methamfetamin25Amfetamin253,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA)253,4-Methylendioxyamfetamin (MDA)25Benzoylekgonin25Kokain25Morfin10

      (2)  Krevní vzorek se získává oddělením krevního séra z odebrané krve řidiče.

§ 2

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr dopravy:


Ing. Prachař v. r.