NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Sbírka:  126/2017 | Částka:  44/2017
20.4.2017
126

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů
pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017


      Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005
Sb.:
Čl. I

      Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, znějí:
˙Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016
Sb.


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.


Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-ce 2017.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:


Chovanec v.
r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 123/2017
Sb.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 123/2017 Sb.