NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Sbírka:  211/2010 | Částka:  71/2010
30.6.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

211

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. května 2010
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání


      Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.:

§ 1

Soustava oborů vzdělání

      V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na obory vzdělání podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

§ 2

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

      (1)  Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

      (2)  Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

      (3)  Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.
§ 3

Zrušovací ustanovení

      Zrušuje se:

  1.  Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

  2.  Nařízení vlády č. 18/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

  3.  Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

  4.  Nařízení vlády č. 268/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  5.  Nařízení vlády č. 98/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  6.  Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010.
Předseda vlády:


Ing. Fischer, CSc., v. r.


Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:


PhDr. Kopicová v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.