NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. ledna 2018 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Sbírka:  23/2018 | Částka:  13/2018
9.2.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

23

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

      (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a)
v hlavním městě Praze

      Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze,
b)
ve Středočeském kraji

      Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana,
c)
v Libereckém kraji

      1. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,

      2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,
d)
v Ústeckém kraji

      Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově,
e)
v Karlovarském kraji

      Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény,
f)
v Plzeňském kraji

      Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie,
g)
v Jihočeském kraji

      1.  Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

      2.  Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově,
h)
v Jihomoravském kraji

      Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána,
i)
ve Zlínském kraji

      Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
j)
v Moravskoslezském kraji

      1.  Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě,

      2.  Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku,

      3.  Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně,
k)
v Olomouckém kraji

      Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie,
l)
v Pardubickém kraji

      1.  Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

      2.  Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže,

      3.  Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích,
m)
v Královéhradeckém kraji

      Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné.

      (2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

      Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:


PhDr. Šmíd v. r.Příloha k nařízení vlády č. 23/2018 Sb.