NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

Sbírka:  338/2019 | Částka:  143/2019
17.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


338

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:

Čl. I

      Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., zní:
˙Příloha k nařízení vlády č. 338/2017 Sb.


Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:


Hamáček v. r.