NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  347/2019 | Částka:  146/2019
20.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


347

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb. a nařízení vlády č. 273/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 se číslo ˙79,80˙ nahrazuje číslem ˙87,30˙ a číslo ˙13 350˙ se nahrazuje číslem ˙14 600˙.

      2.  V § 3 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací       Nejnižší úroveň zaručené mzdy
                      v Kč za hodinu      v Kč za měsíc

1.
  87,30
14 600
2.
  96,30
16 100
3.
106,40
17 800
4.
117,40
19 600
5.
129,70
21 700
6.
143,20
24 000
7.
158,10
26 500
8.
174,60
29 200.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:


Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.