SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 27. září 2019 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Sbírka:  253/2019 | Částka:  109/2019
4.10.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


253

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. září 2019
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG


      Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen ˙klasifikace CZ-DRG˙), vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG.

      Klasifikace CZ-DRG (Czech ˙ Diagnosis Related Groups) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

      Pro klasifikaci CZ-DRG se pro rok 2020 vydává:

      1.  Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 2.0, platná verze softwaru CZ-DRG Pre-grouper, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

         a.  Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

         b.  Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

         c.  Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.

      2.  Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, verze 2.0, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

         a.  Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,

         b.  Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,

         c.  Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,

         d.  Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,

         e.  Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper.

      3.  Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG, verze 2.0.

      4.  Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 2.0, a doprovodné metodické pokyny:

         a.  Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

         b.  Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

         c.  Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG,

         d.  Číselník relativních vah systému CZ-DRG.

      Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je servisní organizací pro klasifikaci CZ-DRG.

      Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre-Grouper a Grouper pro klasifikaci CZ-DRG, verze 2.0, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ-DRG verze 2.0 jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace, včetně metodických materiálů a zpráv z datových analýz jsou rovněž publikovány na portálu projektu DRG Restart http://drg.uzis.cz.


Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.