SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 7. ledna 2020 o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020

Sbírka:  15/2020 | Částka:  6/2020
17.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


15

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 7. ledna 2020
o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami pro rok 2020


      Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 17. prosince 2019 vydalo výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020.

      Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 16/2019 dne 17. prosince 2019 a nabývá účinnosti 1. ledna 2020.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.