SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. července 2018 o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Sbírka:  148/2018 | Částka:  77/2018
26.7.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

148

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 13. července 2018
o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byl u něj uložen tento Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně:

      Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice, uzavřený na období od 1. 1. 2018 ˙ 31. 12. 2018 mezi smluvními stranami

      Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

      a

      Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství,

      Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství.


Ministr:

Mgr. Bc. Krčál v. r.