SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. ledna 2013 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  17/2013 | Částka:  8/2013
22.1.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

17

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 18. ledna 2013
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro rok 2013 platovou základnu ve výši 56 571,07 Kč.


Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.