SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. května 2017 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka:  142/2017 | Částka:  50/2017
12.5.2017

142

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. května 2017
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2017 ˙ 2018, uzavřená dne 18. 1. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem ˙ Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů ˙ Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342.

      S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.