SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. prosince 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sbírka:  2/2020 | Částka:  1/2020
3.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


2

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. prosince 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 28. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami

     Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

     a

     Veolií ˙ Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

  2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020 (pro a. s. a s. r. o.), uzavřená dne 9. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

     Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy -- Sekcí silničního hospodářství

     a

     Svazem dopravy České republiky ˙ Sekcí silničního hospodářství.

  3.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 9. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

     Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ˙ Sekcí silničního hospodářství

     a

     Svazem dopravy České republiky ˙ Sekcí silničního hospodářství.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.