SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. července 2017 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka:  241/2017 | Částka:  87/2017
9.8.2017

241

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. července 2017
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2017 ˙ 2020, uzavřená dne 1. 6. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem ˙ Odborovým svazem dopravy a organizací zaměstnavatelů ˙ Svazem dopravy ČR, sekcí silniční dopravy, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ ˙ NACE s číselným označením 49.39, 49.41 a 52.29.

      S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.