SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. listopadu 2017 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sbírka:  378/2017 | Částka:  132/2017
14.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


378

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 6. listopadu 2017
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

a

Asociací textilního ˙ oděvního ˙ kožedělného průmyslu.
2.
Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 ˙ 2020, uzavřený dne 27. 6. 2017 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO

a

Svazem chemického průmyslu České republiky.
3.
Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2018 ˙ 31. 12. 2022,

uzavřená dne 17. 10. 2017

mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

a

Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.