SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 13. září 2019 o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

Sbírka:  250/2019 | Částka:  107/2019
30.9.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


250

SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 13. září 2019
o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky


      Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 2. září 2019 č. 630 schválila Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky.


Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.