SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Sbírka:  22/2003 | Částka:  12/2003
18.2.2003

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

22

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 25. března 2002 a 24. září 2002 ve Varšavě bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, vyhlášené pod č. 23/1998 Sb.

      Ujednání vstoupilo v platnost dne 25. září 2002.

      České znění české nóty a polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Č. j.: 2351/2002      Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest navrhnout změnu Přílohy č. 3 uvedené Dohody takto:

      V Příloze č. 3 -- Seznam přechodů na turistických stezkách, protínajících státní hranice -- se pod položku č. 27 připojuje položka č. 28 tohoto znění:

Poř. č.Název přechoduHran. znakCharakterObdobí provozuProvozní doba28.Horní Albeřice-- NiedamirówIV/13-13/1P, L, C1. 4.   -- 30. 9. 1. 10. -- 31. 3.6.00 -- 20.00 8.00 -- 18.00


      Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uvedeným návrhem, tato nóta společně s odpovědní nótou vlády Polské republiky tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty.


      Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.Varšava 25. března 2002Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Varšava


DPT I 214-40-2000/SP/308

PŘEKLAD      Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky zasílá projevy úcty Velvyslanectví České republiky a dovoluje si potvrdit příjem nóty č. 2351/2002 ze dne 25. března 2002 tohoto znění:      ,,Velvyslanectví České republiky zasílá projevy úcty Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a na základě článku 10 v souvislosti s článkem 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, sjednané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, si dovoluje navrhnout změnu Přílohy č. 3 k této Dohodě následujícího znění:      V Příloze č. 3 -- Seznam hraničních přechodů na turistických stezkách -- za pořadové č. 27 se doplňuje pořadové č. 28 tohoto znění:


Poř. č.Hraniční přechodHraniční znakRozsah provozuOtevřen v obdobíDoba otevření hod.28.Horní Albeřice -- NiedamirówIV/13-13/1P, C, L1. 4. -- 30. 9. 1. 10. -- 31. 3.6.00 -- 20.00 8.00 -- 18.00
      Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uvedeným návrhem, se stala tato nóta spolu s odpovědí vlády Polské republiky Ujednáním mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky, které vstoupí v platnost dnem obdržení nóty, která bude odpovědí.

      Velvyslanectví České republiky při této příležitosti ještě jednou zasílá projevy své hluboké úcty Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky."


      Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky si dovoluje informovat, že vláda Polské republiky vyjadřuje souhlas s výše uvedeným a přijímá návrh Velvyslanectví České republiky, aby nóta výše zmíněná a odpověď na ni se staly Ujednáním mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, sjednané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem obdržení této nóty.

      Zároveň se Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky obrací se zdvořilou prosbou o sdělení dne obdržení nóty za účelem stanovení dne vstoupení tohoto Ujednání v platnost.

      Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky při této příležitosti ještě jednou zasílá projevy své hluboké úcty Velvyslanectví České republiky.


Varšava dne 24. září 2002Velvyslanectví
České republiky
ve Varšavě